Privacy Verklaring Wingfoot

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop Wingfoot jouw persoonsgegevens verzamelt en hoe daarmee wordt omgegaan. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms worden gewijzigd door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Doel van de gegevens
Er wordt voor een aantal doelen persoons¬gegevens verzameld door Wingfoot. Deze worden hieronder toegelicht.

Versturen van nieuwsbrieven
Wingfoot stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je e-mailadres worden daarvoor gevraagd via de daarvoor bestemde link op de website van Wingfoot.

Contact opnemen
Jouw gegevens zullen worden verzameld als jij contact opneemt met Wingfoot via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden zoals je naam, bedrijfsnaam en e-mailadres.

Webshop account aanmaken
Jouw gegevens worden ook verzameld als jij via de website van Wingfoot een handelaccount aanmaakt. In het aanmeldveld  worden de benodigde zakelijke en persoonsgegevens verzameld.  Het aangemaakte account dient om na acceptatie via de webshop toegang te krijgen tot alle informatie op het gebied van producten en diensten die Wingfoot aanbiedt aan geregistreerde handelsklanten.

Klantaccount aanmaken
Jouw gegevens worden ook verzameld als jij in de fysieke winkel van Wingfoot een klantaccount laat aanmaken. De benodigde zakelijke en persoonsgegevens worden gevraagd en verzameld in het factuurprogramma Melissa met het doel als handelsklant aankopen te kunnen doen. 

Ontvangers
De persoonsgegevens die Wingfoot ontvangt via internet worden vastgelegd en beheerd door:

YMLP
De nieuwsbrieven worden verzonden door YMLP. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijsten in het archief van YMLP.

Hostnet
De e-mail  service van Wingfoot wordt gehost bij Hostnet. Als jij contact opneemt via de formulieren of via e-mail, dan worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Hostnet. Hostnet verzorgt tevens de hosting van de webshop en website van Wingfoot.

Opslag periode
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Wingfoot, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling je gegevens langer moeten bewaren.

Het versturen van nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres(sen) worden opgeslagen in het archief van YMLP. De opslag van deze gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kunt je  laten uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een bericht te sturen naar info@wingfoot.eu.

Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met Wingfoot,  worden gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver.


Beveiliging
De persoonsgegevens die door Wingfoot of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een inlognaam en een wachtwoord gecreëerd. Deze codes dienen te worden  gebruikt tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Wingfoot geschermd is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. Daarnaast is de apparatuur waarmee contact wordt gemaakt met de opgeslagen zaak- en persoonsgegevens, door betaalde systeembeveiliging beveiligd. 

Jouw rechten

Recht op inzage
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Wingfoot zijn vastgelegd en worden bewaard. Dit doe je door in te loggen op je klantaccount, of een e-mail te sturen, of persoonlijk of telefonisch contact op te nemen met Wingfoot. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens zoals die bij ons zijn vastgelegd.

Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Wingfoot.

Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Wingfoot zijn vastgelegd? Dan heb je het recht alle gegevens te laten wissen. Wingfoot zal direct overgaan tot het verwijderen van deze gegevens  mits er een wettelijke reden is waardoor dit niet mogelijk is.

Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht te formuleren omtrent het gebruik van jouw gegevens door Wingfoot. De klacht zal in eerste instantie door Wingfoot worden behandeld.  Bij de Autoriteit Persoonsgegevens kun je een klacht indienen als je van mening bent dat Wingfoot jouw klacht niet op de juiste manier heeft behandeld of opgelost.
 
Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat Wingfoot jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het laten stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via e-mail, brief of persoonlijk kenbaar gemaakt worden.

Plichten
Wingfoot verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een wederzijds commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Wingfoot via diverse kanalen. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.
Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Wingfoot met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen, dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Wingfoot behoudt zich het recht voor de gegevens  te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer  Wingfoot dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Wingfoot te beschermen. Daarbij respecteren wij te allen tijde jouw recht op privacy.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op.